Handmeetmethoden

Ik kalibreer mijn meetapparaat op een vlakke plaat. Nu wil ik op een gedraaid gedeelte met een kleine diameter meten. Kan ik doorgaan, zonder verdere kalibratie?

Nee, de kalibratie op een vlakke plaat veroorzaakt een systematische meetfout op een gekromd oppervlak. Dit betekent dat meetwaarden te hoog zullen zijn. Dit is het geval omdat het apparaat de meetsignalen van het monster (hier: het gedraaide gedeelte) beoordeelt als of het een vlak monster was.

Waarom kan ik mijn gegevens niet versturen?

Sommige redenen zouden kunnen zijn: heb ik de juiste stuurprogramma-eenheid met relevante beheerdersrechten gekozen? Werd de juiste interface gekozen, in de software op de pc? (zie ook apparaatbeheer)

Waarom kunnen twee partijen verschillende meetresultaten krijgen? Wat zouden de redenen daarvoor kunnen zijn?

De nauwkeurigheid van meetapparatuur wordt gegarandeerd door de kalibratiestandaards. De kalibratie moet worden uitgevoerd op echte, niet-gecoate monsters. Bovendien moet men ervoor zorgen dat men op dezelfde meetposities meet. Het is belangrijk om voldoende metingen uit te voeren om een significant gemiddelde te krijgen.

Hoe kan men een kalibratie voor tastmetingen controleren?

Men kan de kalibratie controleren door de kalibratiefolie op het niet-gecoate monster opnieuw te meten. Voor de latere meting moet dezelfde meetpositie worden gebruikt. Basiskalibratieplaten van Fischer zijn daarvoor niet geschikt.

Fasegevoelige wervelstroommethode: welke combinaties van coating en basismateriaal kunt u meten?

Hier zijn diverse meetversies mogelijk:

Met de fasegevoelige wervelstroommethode kan met non-ferrometalen op ferrometalen meten, bijvoorbeeld zink op Fe. Ook kunnen non-ferrometalen op niet-geleidende kunststoffen worden gemeten, zoals koper op Iso. Een ander voorbeeld is nikkel op koper bij ferrometalen op non-ferrometalen.

Amplitudegevoelige wervelstroommethode: welke combinaties van coating en basismateriaal kunt u meten?

De amplitudegevoelige wervelstroommethode meet elektrisch niet-geleidende coatings op elektrisch geleidende, niet-magnetiseerbare basismaterialen, zoals geanodiseerde coatings op Al, lak op koper, lak op Al en keramiek op Ti.

Magnetische inductiemethode: welke combinaties van coating en basismateriaal kunt u meten?

De magnetische inductiemethode meet niet-magnetiseerbare coatings op goed-magnetiseerbare basismaterialen, zoals zink op ijzer of lak of ijzer.

Welke factoren spelen een rol bij het nauwkeurig meten met FISCHER tastapparaten?

De meetnauwkeurigheid van FISCHER tastapparaten is afhankelijk van factoern zoals laagdikte, oppervlaktetoestand, gebruikte sonde etc. Gedetailleerde informatie over de nauwkeurigheid en herhaalbaarheid onder ideale omstandigheden zijn te vinden in de informatiebladen van de technische sonde.

Wat moet men overwegen bij de meting van nikkelcoatings met fasegevoelige wervelstroom- en magnetische inductiesondes?

Men moet in ieder geval de echte, relevante onderdelen kalibreren met een vastgsetelde laagdikte.  De magnetiseerbaarheid van nikkelcoatings kan sterk verschillen, d.w.z. er kunnen sterke verschillen ontstaan tussen de magnetiseerbaarheid van de gemeten delen vergeleken met de kalibratiedelen. Dit kan leiden tot meetfouten. Vooral bij ingangscontroles kunnen dan problemen ontstaan.

Wat meet een FERITSCOPE precies?

Het meet alle magnetiseerbare fasen in staal, zoals deltaferriet, martensiet. Dit betekent dat de meetewaarden voor deltaferriet systematisch te hoog zijn, als andere magnetiseerbare metaalfasen in het staal aanwezig zijn. Daarmee moet vooraf rekening worden gehouden.

Uw contact met FISCHER

Contact

Helmut Fischer Meettechniek B.V.
Tarasconweg 10
Eindhoven/Nederland
tel.: +31 40 248 22 55
email: info@helmutfischer.nl
online contactformulier