Kalibratie

Met welke statistische parameters moet ten minste rekening worden gehouden bij een vergelijking van de meetwaarden?

De volgende parameters zijn belangrijk bij een vergelijking van meetwaarden: rekenkundig gemiddelde, standaardafwijking, aantal enkele metingen.

Zonder de relevante standaardafwijking en aantal enkele metingen, kunnen de gemiddelde waarden niet op een betekenisvolle manier met elkaar worden vergeleken.

Waarom moet ik kalibreren?

Elke fysieke meetmethode wordt beïnvloed door de parameters van de coatings en het basismateriaal. Deze parameters zijn: geometrie van de onderdelen, elektrische geleidbaarheid, magnetiseerbaarheid, dichtheid van de coating, meetoppervlak etc.

Telkens wanneer deze parameters of coatings of het basismateriaal worden veranderd, moet het meetapparaat opnieuw worden gekalibreerd. 

Ik kalibreer mijn meetapparaat op een vlakke plaat. Nu wil ik op een gedraaid gedeelte met een kleine diameter meten. Kan ik doorgaan, zonder verdere kalibratie?

Nee, de kalibratie op een vlakke plaat veroorzaakt een systematische meetfout op een gekromd oppervlak. Dit betekent dat meetwaarden te hoog zullen zijn. Dit is het geval omdat het apparaat de meetsignalen van het monster (hier: het gedraaide gedeelte) beoordeelt als of het een vlak monster was.

Waarom kunnen twee partijen verschillende meetresultaten krijgen? Wat zouden de redenen daarvoor kunnen zijn?

De nauwkeurigheid van meetapparatuur wordt gegarandeerd door de kalibratiestandaards. De kalibratie moet worden uitgevoerd op echte, niet-gecoate monsters. Bovendien moet men ervoor zorgen dat men op dezelfde meetposities meet. Het is belangrijk om voldoende metingen uit te voeren om een significant gemiddelde te krijgen.

Hoe kan men een kalibratie voor tastmetingen controleren?

Men kan de kalibratie controleren door de kalibratiefolie op het niet-gecoate monster opnieuw te meten. Voor de latere meting moet dezelfde meetpositie worden gebruikt. Basiskalibratieplaten van Fischer zijn daarvoor niet geschikt.

Wanneer moet bij een FISCHER röntgenapparaat een normalisatie worden gebruikt?

De normalisatie veroorzaakt een verandering van de meting voor stroominstellingen of voor nieuwe stroomsubstraten. Dit moet worden uitgevoerd bij veranderingen van primaire filters of anodestsromen of collimators. Dit is ook noodzakelijk als legeringssamenstellingen of basismaterialen van het monster zijn veranderd.

Mijn FISCHER röntgenapparaat lijkt onwaarschijnlijke waarden te meten. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik correct meet?

U dient dan de meetapparatuurbewaking te kiezen. U controleert het meetapparaat door de kalibratiestandaards opnieuw te meten. Als niet aan de juiste waarden wordt voldaan, zijn aanpassingen noodzakelijk.

Wat betekent een referentiemeting bij een FISCHER röntgenapparaat?

Een referentiemeting is een nieuw kalibratie van de energieas. Dit is relevant voor het corrigeren van de proportionele telapparaten voor de invloed van de temperatuur.

Hoe moet een kalibratie van het FISCHER röntgenapparaat worden gecontroleerd?

Om de kalibratie de controleren, moeten de kalibratiestandaards opnieuw worden gemeten met de menuoptie 'Product', 'Measure CAL. standards' (KAL.standaards meten). Als u een afwijking vaststelt, moet het apparaat opnieuw worden gekalibreerd.

Hoe vaak moet men FISCHER röntgenkalibratiestandaards opnieuw certificeren?

Dit is afhankelijk van het gebruik en de klant kan dit zelf bepalen.  Een richtwaarde is om de 1-3 jaar.

Is het mogelijk om de röngenkalibratiefolies tijdens de kalibratie op elkaar te stapelen?

Ja, dat is mogelijk. Er is een ruwe vuistregel voor gebruik: voor proportionele telapparaten kan men 2-3 folies gebruiken. Bij apparaten met een PIN/SDD-detector kan men één folie gebruiken.

Moet men de plaat opnieuw certificeren voor zuivere elementen bij de FISCHER röntgenapparaten?

Dit is niet noodzakelijk. Men hoeft de plaat niet opnieuw te certificeren, omdat de elementen verzadigingsdik en daarom zeer stabiel zijn.

Uw contact met FISCHER

Contact

Helmut Fischer Meettechniek B.V.
Tarasconweg 10
Eindhoven/Nederland
tel.: +31 40 248 22 55
email: info@helmutfischer.nl
online contactformulier