Röntgenfluosrescentie

Wanneer moet bij een FISCHER röntgenapparaat een normalisatie worden gebruikt?

De normalisatie veroorzaakt een verandering van de meting voor stroominstellingen of voor nieuwe stroomsubstraten. Dit moet worden uitgevoerd bij veranderingen van primaire filters of anodestsromen of collimators. Dit is ook noodzakelijk als legeringssamenstellingen of basismaterialen van het monster zijn veranderd.

Mijn FISCHER röntgenapparaat lijkt onwaarschijnlijke waarden te meten. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik correct meet?

U dient dan de meetapparatuurbewaking te kiezen. U controleert het meetapparaat door de kalibratiestandaards opnieuw te meten. Als niet aan de juiste waarden wordt voldaan, zijn aanpassingen noodzakelijk.

Wat betekent een referentiemeting bij een FISCHER röntgenapparaat?

Een referentiemeting is een nieuw kalibratie van de energieas. Dit is relevant voor het corrigeren van de proportionele telapparaten voor de invloed van de temperatuur.

Hoe moet een kalibratie van het FISCHER röntgenapparaat worden gecontroleerd?

Om de kalibratie de controleren, moeten de kalibratiestandaards opnieuw worden gemeten met de menuoptie 'Product', 'Measure CAL. standards' (KAL.standaards meten). Als u een afwijking vaststelt, moet het apparaat opnieuw worden gekalibreerd.

Hoe groot is de meetplek bij röntgenmetingen?

De meetplek is afhankelijk van de collimator en de meetafstand. De waarden liggen meestal tussen 30 µm en 3 mm.

Stralingsbescherming voor de FISCHER röntgenapparaten?

De meeste van onze apparaten zijn volledig beschermde apparaten met een ontwerp dat is goedgekeurd volgens de Duitse Röntgenverordening.

Wat kan met de röntgenmethode worden gemeten?

Men kan elementen meten vanaf atoomnummer 11 en laagdiktes van ca. 0,005 µm tot 60 µm. Dit is afhankelijk van het omgevingsmedium (lucht, He, vacuüm), de detector, de grootte van de meetplek en het atoomnummer, en natuurlijk van de toepassing. 

Wat betekent het masker 'Data export'?

Met het exportmasker kan men bepalen welke parameters worden geëxporteerd en wanneer en waarheen de gegevens worden gezonden. De meetgegevens zijn dan beschikbaar als een tekstbestand.

Is het mogelijk om de röngenkalibratiefolies tijdens de kalibratie op elkaar te stapelen?

Ja, dat is mogelijk. Er is een ruwe vuistregel voor gebruik: voor proportionele telapparaten kan men 2-3 folies gebruiken. Bij apparaten met een PIN/SDD-detector kan men één folie gebruiken.

Moet men de plaat opnieuw certificeren voor zuivere elementen bij de FISCHER röntgenapparaten?

Dit is niet noodzakelijk. Men hoeft de plaat niet opnieuw te certificeren, omdat de elementen verzadigingsdik en daarom zeer stabiel zijn.

Uw contact met FISCHER

Contact

Helmut Fischer Meettechniek B.V.
Tarasconweg 10
Eindhoven/Nederland
tel.: +31 40 248 22 55
email: info@helmutfischer.nl
online contactformulier