Coulometrie

Coulometrische methode - laagdiktemeting volgens DIN EN ISO 2177.

De COULOSCOPE instrumentserie werkt volgens de coloumetrische testmethode volgens DIN EN ISO 2177. Dit omvat het oplossen van een metalen coating van zijn metalen of niet-metalen basismateriaal door middel van een elektrolyt met een gecontroleerde elektrische stroom, d.w.z. omkering van het galvanisatieproces proces (de-plating). De voor de de-plating vereiste stroom is direct evenredig aan de massa van het te verwijderen metaal. Een duidelijk correlatie tussen de de-plating tijd en de laagdikte ontstaat wanneer zowel de teststroom als het testgebied constant worden gehouden.

Schematic diagram of the Coulometric method.
Schematic diagram of the Coulometric method.
Schematic diagram of the Coulometric method.

De volgende formule geldt voor het bepalen van de laagdikte met het coulometrische de-platingproces: de-plating vindt plaats in een meetcel – een soort miniatuur elektrolytisch bad. Het meetgebied wordt bepaald door een kunststofpakking die aan de meetcel is bevestigd. De gebruikte elektrolyten zijn zodanig afgestemd op de diverse coatingmaterialen dat de-plating pas start wanneer de stroom gaat stromen. Het de-plating proces wordt gestart door de elektronica van het apparaat. Een pomp circuleert de vloeistof in de meetcel, waarbij het elektrolyt dat in contact is met het de-plating gebied continu wordt ververst, waardoor een uniforme de-plating wordt gegarandeerd. Afhankelijk van de afmeting van het te meten gebied, zijn pakkingen met diverse diameters beschikbaar voor de meetcel.

Uw contact met FISCHER

Contact

Helmut Fischer Meettechniek B.V.
Tarasconweg 10
Eindhoven/Nederland
tel.: +31 40 248 22 55
email: info@helmutfischer.nl
online contactformulier

informatie

producten