STEP-TEST

STEP-testmeting volgens ASTM B764 en DIN EN 16866. De STEP (Simultaneous Thickness and Electrochemical Potential) test is een al lang gestandaardiseerde methode voor het tegelijkertijd bepalen van individuele coatingdiktes en de verschillen in de elektrochemische potentiaal tussen de individuele lagen van een multiplex nikkelcoatingsysteem. De laagdiktemeting wordt uitgevoerd volgens de Coulometrische methode, terwijl het potentiaalprofiel wordt gemeten met een met AgCl gecoate, zilveren referentie-elektrode. Het potentiaalprofiel wordt op het scherm weergegeven; individuele laagdiktes en potentiaalverschillen kunnen worden bekeken door de cursor op de betreffende plaats in de grafiek te zetten.

Schematic diagram of the STEP TEST method.
Schematic diagram of the STEP TEST method.
Schematic diagram of the STEP TEST method.

Om met deze methode vergelijkbare resultaten te verkrijgen, moet de referentie-elektrode altijd op dezelfde afstand van het monster worden gehouden; daarom wordt een speciale meetcel gebruikt. De zilveren referentie-elektrode is een kegelvormige ring die het onderste behuizingsgedeelte van de meetcel vormt, waardoor verder alleen de noodzakelijke meetcel vereist is. Dit meetcelontwerp garandeert een consistent uniforme afstand tussen de referentie-elektrode en het monster.

Uw contact met FISCHER

Contact

Helmut Fischer Meettechniek B.V.
Tarasconweg 10
Eindhoven/Nederland
tel.: +31 40 248 22 55
email: info@helmutfischer.nl
online contactformulier

informatie

producten