Statistiek

De meeste metingen worden beïnvloed door willekeurige factoren. Eén enkele waarde kan niet de werkelijke kwantitatieve eigenschap van een meeteenheid beschrijven. Daarvoor zijn herhalings- en meerdere individuele metingen noodzakelijk. En statistische methoden zijn nodig om de herhalingsmetingen te evalueren.

Uit een voldoende aantal meetwaarden kan men het gemiddelde en bijbehorende variantie afleiden. Daarna kan de verdeling van de individuele waarden rondom het gemiddelde worden berekend. Vaak levert de verdeling een Gaussiaanse klokvormige kromming op – een kromming die geldt voor vele technische processen; deze toont de waarschijnlijkheidsverdeling gebaseerd op de meetwaarden.

Bij de meeste coatingprocessen vindt men echter een asymmetrische verdeling. Deze "lognormale verdeling" is typisch voor meetvariabelen die alleen positieve waarden kunnen hebben, zoals bij vele groeiprocessen in de natuur, of de dikte van een coating.

Met statistische verdeling kan de dikte van de coating tijdens het gehele proces worden voorspeld – d.w.z. dat het proces kan worden beoordeeld zonder 100% bewaking.

Voor onze klanten nemen de FISCHER-apparaten de statistische berekeningen over. Met de druk op een knop kunnen onze apparaten de meetwaarden in diverse statistische rapporten omtoveren.

Meer informatie kunt u vinden op:
https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Log-normal_distribution

Uw contact met FISCHER

Contact

Helmut Fischer Meettechniek B.V.
Tarasconweg 10
Eindhoven/Nederland
tel.: +31 40 248 22 55
email: info@helmutfischer.nl
online contactformulier