Verklarende woordenlijst

Onze technische verklarende woordenlijst over laagdiktemeting, materiaalanalyse en oppervlaktekarakterisering.

Search for term:

Afdichtkwaliteit, voor anodische oxidecoatings
Afdichtkwaliteit, voor anodische oxidecoatings

De weerbestendigheid van een anodische afwerking is een functie van de afdichtkwaliteit. Volgens DIN EN ISO 2931 en ASTM B 457-67 is de admittantie (Y) van een condensator waarin de anodische oxidelaag het diëlectricum vormt, een goede maat voor de afdichtkwaliteit. De ANOTEST® YMP30-S meet de admittantie volgens de normen en is, vanwege zijn ontwerp, bij uitstek geschikt voor tests ter plaatse.

Coulometrische methode
Definition: Coulometrische methode

De Coulometrische methode is een elektrochemische analysemethode volgens DIN EN ISO 2177 voor het bepalen van de dikte van metaalcoatings.

Deze methode wordt vaak gebruikt om de kwaliteit van gegalvaniseerde coatings te controleren en om de dikte van het resterende pure tin op printplaten in de gaten te houden. De methode is ook geschikt voor meervoudige coatings zoals chroom op nikkel op koper op kunststof.

Detector
Detector

De röntgendetector meet de energieverdeling van de röntgenfluorescentiestraling die door het monster wordt uitgezonden. Detectortypes die bij uitstek geschikt zijn voor hun betreffende doeleinden, zijn verkrijgbaar voor diverse toepassingen.

Diafragmaopening
Definition: Diafragmaopening

Het gebruik van een Diafragmaopening (collimator) beperkt de dwarsdoorsnede van de primaire röntgenstraal, waardoor een meetpunt met een vooraf bepaalde omvang ontstaat waarmee de omvang en vorm van de röntgenstraal precies op de geometrie van het monster kunnen worden ingesteld. Afhankelijk van het meetsysteem worden losse vaste diafragmaopeningen of verwisselbare meerdere diafragmaopeningen toegepast.

Voor meting van zeer kleine objecten zoals de verbindingsplaatsen van loodframes wordt de Diafragmaopening vervangen door een speciale röntgenlens met spiegels of polycapillairen, die tegelijkertijd zowel voor een zeer klein meetpunt als voor een hoge excitatie-intensiteit zorgen.

Distance Controlled Measurement (DCM)
Distance Controlled Measurement (DCM)

Om op geometrisch ongelijke delen of in indentaties (indeukingen) te meten, zijn FISCHERSCOPE® X-RAY apparaten voorzien van een speciale functie voor op afstand gebaseerde meetcorrectie: de DCM-methode.

Met deze functie kunnen ook complexe oppervlaktevormen worden getest en metingen in indentaties worden uitgevoerd, waarbij WinFTM® automatisch rekening houdt met de huidige meetafstand bij het berekenen van het meetresultaat voor een specifiek gebied.

ESP-methode (Enhanced Stiffness Procedure)
ESP-methode (Enhanced Stiffness Procedure)

Bij metingen volgens de ESP-methode (Enhanced Stiffness Procedure) vindt een stapsgewijze belasting en ontlasting plaats. Hiermee kunnen snel diepte- en krachtafhankelijk eigenschappen worden bepaald zoals de indentatiemodulus (EIT), indentatiehardheid (HIT) of de Vickers hardheid (HV) – allemaal op dezelfde plaats.

Geïnstrumenteerde indentatietest
Geïnstrumenteerde indentatietest

Alle FISCHER microhardheidsmeetapparaten maken gebruik van de geïnstrumenteerde indentatietestmethode – vaak nano-indentatie genoemd - ter bepaling van de Martens hardheid (HM). In tegenstelling tot andere hardheidstests wordt bij deze methode niet alleen het plastisch gedrag van het materiaal bepaald, maar kunnen ook aanvullende materiaalparameters uit de meetgrafiek worden afgeleid zoals indentatiemodulus (EIT), indentatiehardheid (HIT) en indentatiekruip (CIT) alsmede de plastische en elastische vervormingsenergie.

Materiaalklassen (COM)
Materiaalklassen (COM)

Met behulp van de COM-functie van een FISCHER röntgenapparaat kunnen onbekende monsters automatisch aan een vooraf gedefinieerde materiaalklasse worden toegekend. Deze klassen kunnen verschillende soorten materialen omvatten, bijv. verschillende legeringen, specifieke laagdiktes of concentratiegroepen van een coatingstructuur. Vervolgens kan de WinFTM®-software automatisch de juiste toepassing voor de meting selecteren.

Bijvoorbeeld bij een goudanalyse bepaalt WinFTM® eerst het type legering en selecteert vervolgens de juiste meettoepassing die vereist is om het goudgehalte met hoge nauwkeurigheid te bepalen.

Meting van het ferrietgehalte
Meting van het ferrietgehalte

Meting van het ferrietgehalte: het is relevant om het ferrietgehalte van austenitisch en duplex staal te meten en om het percentage vervormingsmartensiet bij austenitische materialen volgens DIN EN ISO 17655 en de Basler Norm te bepalen. Als het ferrietgehalte te laag is, is het gelaste materiaal gevoelig voor hete scheurvorming. Als het ferrietgehalte te hoog is, zijn de sterkte, hanteerbaarheid en corrosiebestendigheid van het staal verlaagd.

De gebruiker moet rekening houden met de factoren die de nauwkeurigheid kunnen beïnvloeden zoals de geometrie van het monster, de dikte van bekledingen of de uiterlijke vorm van de doordringbare structuur.

Porositeit testen
Porositeit testen

Deze testmethode is gebaseerd op het feit dat alle elektrisch geleidende coatingmaterialen een veel hogere doorslagsterkte hebben dan lucht. Porositeit wordt gedetecteerd op de defecte plaatsen via een vonkoverslag (kortsluiting) tussen de testelektrode en de geleidende basis. Een defecte plaats kan een dun luchtkanaal (porie, barst) zijn of een te dunne coating over de geleidende basis eronder.

Primair filter
Primair filter

Speciale filters optimaliseren de energieverdeling van de primaire röntgenstraling voor een bepaalde toepassing, waarbij ongewenste spectrale componenten van de straling worden geadsorbeerd. Afhankelijk van het apparaattype worden individuele vaste filters of verwijderbare multifilters gebruikt.

Sluiter
Sluiter

De sluiter van het FISCHER X-RAY apparaat bevindt zich direct in het stralenpad en is alleen gedurende de meting geopend. In gesloten stand voorkomt de sluiter dat de primaire straling in de meetkamer komt. De sluiter wordt bewaakt door het veiligheidssysteem en opent alleen wanneer de behuizing helemaal gesloten is, waardoor er geen stralingsrisico voor de gebruiker bestaat.

Spectrum
Spectrum

Bij de röntgenfluorescentieanalyse wordt de door het monster uitgezonden straling weergegeven in het signaalspectrum, waarvan de lijnen de elementen in het monster weerspiegelen. Met dit spectrum berekent de FISCHER WinFTM®-software de gewenste parameters, zoals dikte van de coating of elementconcentraties.

STEP-test
Definition: STEP-test

De STEP-test wordt gebruikt voor het gelijktijdig meten van de mogelijke verschillen en de laagdikten van meervoudige nikkelcoatings, waardoor hun corrosiegedrag kan worden beoordeeld.

Dit is een variatie op de Coulometrische methode.

Stralingsbron
Stralingsbron

De primaire röntgenstraling die vereist is voor röntgenfluorescentieanalyse wordt opgewekt met behulp van een röntgenbuis waarin een verwarmde kathode elektronen uitzendt die tot een zeer hoge snelheid worden versneld door middel van hoge spanning. De röntgenstraling wordt opgewekt wanneer deze elektronen het anodemateriaal van de buis, meestal wolfram of molybdenum, raken. Om ervoor te zorgen dat de röntgenstraalbuizen jarenlang betrouwbaar werken, moet elk afzonderlijk onderdeel aan uitgebreide ontvangstinspecties voldoen.

De dor FISCHER ontwikkelde röntgengenerator combineert de afgeschermde, met olie gekoelde buis met opwekking d.m.v. hoogspanning, wat een uitstekende stabiliteit en lange levensduur oplevert.

Uw contact met FISCHER

Contact

Helmut Fischer Meettechniek B.V.
Tarasconweg 10
Eindhoven/Nederland
tel.: +31 40 248 22 55
email: info@helmutfischer.nl
online contactformulier